HOLISTIC ENERGY

Lectures - 1 1/2 - 3 hours

Professional workshop - 1 full day (for massage therapists, physiotherapists, health, spa staff, etc.)

HOLISTISK ENERGI

En kväll i elementens tecken där du får inspiration till hur man skapar balans i livet och hur de 5 elementen påverkar din kropp och hälsa. Få insikt om hur meridian banor och tankens kraft kan ge dig mer energi och mindre stress.

  • Akupunktur och akupressur

 

  • Yin & Yang

 

  • Meridian banor

 

  • 5 element teori

 

  • Biorytm

 

  • Tankens Kraft & Organens känslor

 

  • Organens effekt på dina muskler

 

  • En klinisk översikt - symptom erkännande och andningsövningar

 

Föreläsningar - 1 1/2-3 timmar

Professionell workshop - 1 heldag(för massageterapeuter, sjukgymnaster, hälsa och spa-personal, etc.)